Версия для слабовидящих

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша мемлекеттік тапсырыстың нәтижелерін алдын ала бағалауды көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп

Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты қалыптастыру,
іске асыру мониторингі және
осы тапсырыстың нәтижелерін
бағалау қағидаларына
7-қосымша
 
 Нысан

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша мемлекеттік тапсырыстың нәтижелерін алдын ала бағалауды көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп

 

«Зерттеу-сараптамалық қызметтерді көрсету»

(мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың бағыты)

 

«Бөлімнің даму индикаторлары мен ҮЕҰ іс-қимылдарын мониторингілеуге, мемлекеттік органдарының қызметін бағалауға, тұрғындар арасындағы тіршілік әрекеттегі түйінді мәселелерін анықтау мен қатар қоғамдық-саяси ахуалды зерделеуге бағытталған социологиялық зерттеулерді жүргізу»

(әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама атауы)

 

Бағалау өлшемшарты Ескертулер және (немесе) ұсыныстар
(қысқаша мазмұны)
Мемлекеттік органның қорытындысы Ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың қабылданбауы туралы негіздеме
1 Өзектілігі Ескертулер және ұсыныстар жоқ
2 Жоспардың орындалуы Ескертулер мен ұсыныстар жоқ
3 Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижесі Ескертулер және ұсыныстар жоқ
4 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама шеңберінде басталған қызметті жалғастыру ықтималдығы Ескертулер және ұсыныстар жоқ
5 Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижелері бойынша ұзақ мерзімді оң әлеуметтік әсердің ықтималдығы Ескертулер және ұсыныстар жоқ

 

Ашық үкімет

Ашық деректер Ашық НҚА Ашық диалог Ашық бюджеттер Тиімділікті бағалау